• 3D modellering for tekniske kadetter. Et utdanningsforslag 

      Thunold, Sondre Horgen (Bachelor thesis, 2019-05)
      Modellering, analyse og dokumentering i 3D er område som stadig vokser i omfang og viktighet. Dette er tema som for de nye kadettene er eksplisitt dekket i faget maskin konstruksjon. Denne delen av utdanningen har ...