• Maritim cybersikkerhet. Teknologiens bakside i et operativt perspektiv 

      Steinholt, Johannes Haug; Namtvedt, Ola (Bachelor thesis, 2018)
      I lys av den enorme utviklingen som skjer innen datakraft og IKT-teknologi blir bruken av datasystemer en stadig mer omfattende del av hverdagen. Det blir som følge av dette desto viktigere å sikre informasjonssystemer mot ...