• Motivasjon til å handle moralsk 

      Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
      Denne artikkelen handler om moralsk motivasjon. Folkerettslige prinsipper, regler og lover beskriver hvordan man skal opptre i operative tjenester, men å opptre moralsk, både innenfor militære-, akuttmedisinske- og andre ...