• GNSS. Romværs påvirkning på GNSS 

      Lerø, Nils-Endre Anglevik; Trones, Andreas Engum (Bachelor thesis, 2021)
      Global Navigation Satellite System (GNSS) blir mer og mer tatt i bruk i ulike samfunnssektorer i den hensikt å benytte seg av PNT (Position Navigation Time) informasjon. GNSS har som mange andre systemer feil og sårbarheter. ...