• Turnover blant leger i Hæren: Hva forklarer den høye turnoveren? 

      Larsen, Kay Emil (Master thesis, 2023)
      Forsvarskommisjonen, Forsvarssjefens fagmilitære råd og sjef Hæren under Army Summit 2020 påpeker alle at Forsvaret har betydelig utfordringer innen personell- og kompetanseområdet. Etaten står ovenfor betydelige utfordringer ...