• Helhetlig debrief. Hvordan bygge oppunder under en kultur for læring 

      Landstad, Stian; Christie, Jonas (Bachelor thesis, 2020-01)
      Formål: Formålet med denne bacheloroppgaven var å undersøke Luftverntaktisk skole ved Ørland flystasjon, i den hensikt å identifisere hvordan avdelingen bygger oppunder en læringskultur gjennom aktiv bruk av tilgjengelige ...