• A critique of the Norwegian Air Power Doctrine 

   Jensen, Albert; Korsnes, Terje; Ruud, Catarina; Wathne, Øivind (Luftkrigsskolens skriftserie;7, Book, 2002)
   This paper suggests that there is a considerable gap between the air power roles defined in the Norwegian Air Power doctrine and the current capabilities of the RNoAF. While such a gap can be explained in terms of limited ...
  • Norsk luftmakt - tilbake til fremtiden? GILs Luftmaktseminar 2008 

   Sæveraas, Torgeir; Jensen, Albert (Luftkrigsskolens skriftserie;19, Book, 2008)
   Denne utgaven av Luftkrigsskolens skriftserie er viet Luftmaktseminaret 2008. Framstillingen er ordnet i fire deler etter mønster for seminarets oppbygging, og inneholder de fleste foredragene som ble avholdt under seminaret. ...