• Konstruksjon av gassturbin til undervisningsformål. En konstruksjonsoppgave 

      Finden, Olav Johannes Bøe; Panfilovs, Mihails (Bachelor thesis, 2019-05)
      Gjennom denne oppgaven er det konstruert, produsert og testet en gassturbin basert på en turbolader. Pensum ved maskiningeniørutdanningen er grunnlaget for både det praktiske og teoretiske arbeidet som er gjennomført i ...