• TAKTISK 5G 

      Einang, Sigurd; Holmestrand, Tomas (Bachelor thesis, 2023-03-31)
      Sjef Hæren publiserte i 2021 teksten Morgendagens Hær. Den skisserer fremtidens operasjonsmiljø som komplekst, med et større fokus på hybride trusler. For å kontre dette, er vi nødt til å danne et bedre og raskere ...