• Kampdroner - er fremtidens offiserer forberedt? 

      Samsonsen, Runar (Bachelor thesis, 2022)
      Denne studien har til hensikt å belyse den teknologiske utviklingen av kampdroner i Russland i dag, samt å vurdere om OPS2201 delemne 2: Militær teknologi og innovasjon på Krigsskolen utdanner kadettene tilstrekkelig ...