• Periodisert regnskap og økonomistyring 

      Devold, Egil August (Master thesis, 2022)
      Forsvaret innførte frivillig et periodisert regnskap etter statlig regnskapsstandard (SRS) fra 1. januar 2016. Det uttalte målet med å ta i bruk det periodiserte regnskapet var å få bedre styringsinformasjon om hva det ...