• Forsvarets fellesoperative doktrine 2000 

   Denne versjonen er erstattet av en ny utgave, utgitt 1. oktober 2014. (Book, 2000)
   Forsvarets fellesoperative doktrine har til hensikt å formulere et helhetlig syn på Forsvarets operative virksomhet og grunnlaget for denne. Av praktiske hensyn er doktrinen utgitt i to bind. Del A – Grunnlaget – presenterer ...
  • Forsvarets fellesoperative doktrine 2007 

   Forsvaret (Book, 2007)