• Energy Management System. Et beslutningsverktøy om bord 

      Dammen, Birk; Witsø, Maria (Bachelor thesis, 2022)
      Et Energy Management System (EMS) handler om å sikre effektiv energiutnyttelse ved å styre og overvåke energien i et system. Om bord på et fartøy tar et Energy Management System data fra ulike sensorer og omgjør dette til ...