• Forsvarsstillinger i Lyngen-området 

      Dalmo, Kurt Henrik (Oslo Files on Defence and Security;03, Others, 2014)
      I denne studien ser Kurt Henrik Dalmo på hva som var årsaken til at Forsvaret tidlig på 1980-tallet bestemte seg for å bygge ut permanente forsvarsstillinger i Lyngen-området. Stillingene fikk etter hvert tilnavnet ...