• Minelegging i Norge 

      Christian Jensen, Jens Normann Eidsten; Grongstad, Nils (Bachelor thesis, 2023-03)
      I lys av Russlands invasjon av Ukraina ser vi behovet for et velfungerende samvirkesystem som kan fungere godt i både offensive og defensive operasjoner. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa fører til at Norge ...