• Forsyningssikkerhet i Norden – er Norge sin rolle bevisst? 

      Christensen, Fridtjof Joys (Master thesis, 2023)
      Norge har i mange år innrettet sine planverk og Totalforsvar mot å fasilitere for mottak av allierte styrker ved en artikkel 5 situasjon som involverer Russland. Som nasjon er Norge avhengig av alliert støtte, og har gjennom ...