• Utfordringer i multinasjonale operasjoner 

      Caspari, Cathrine; Solheim, Pernille (Bachelor thesis, 2023-03)
      Temaet i denne bacheloroppgaven er utfordringer knyttet til ledelse i multinasjonale operasjoner. Til enhver tid samarbeider ansatte fra det norske forsvaret med personell fra ulike nasjoner, enten gjennom FN eller ...