• Syngene propell. Studie av anti-syngekantsegenskaper 

      Andersen, Bendik (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg å studere fenomenet «syngende propell». Målet er å fastslå hvilken effekt anti-syngekanter har for å potensialet for å fjerne uønsket støy fra propellene under drift, og om en anti-syngekant ...