• Motorkontroller. Fra teori til praksis 

      Acan, Erdal (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven utforskes det hva som går inn i å bygge en motorkontroller fra bunnen av. Oppgaven starter med konkrete mål for motorkontroller, en teoridel, deretter en konseptutviklingsfase. Videre testes ulike ...