Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWirum, Kristin Ruud
dc.contributor.editorHarbo, Ingvild Flinstad
dc.date.accessioned2022-09-03T16:48:59Z
dc.date.available2022-09-03T16:48:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015560
dc.description.abstractFormålet med bacheloren er å undersøke om det er noen sammenheng mellom kadettenes egenreflekterte profesjonsidentitet opp mot variablene personlighet, tidligere militær erfaring, alder og kjønn. Som kommende offiserer er det essensielt at kadetter utvikler en adekvat profesjonsidentitet i løpet av Krigsskoleutdannelsen da de skal være i stand til å lede soldater i strid. Datagrunnlaget er hentet fra kadetter som gikk ut ved Krigsskolen i 2020 og i 2021, henholdsvis et kull på Befalsordningen og et kull på den nye Ordningen for militært tilsatte (OMT). Gjennom redegjørelse for teoretiske perspektiver ser oppgaven nærmere på militær profesjonsidentitet, personlighet og militær ledelse for å undersøke om det er noen korrelasjon med ovennevnte variabler. Analysen og den påfølgende drøftingen viser at kadettene skårer generelt høyere på profesjonalisme enn idealisme og individualisme, mens kullet på OMT skårer signifikant høyere på individualisme enn kullet på Befalsordningen. I tillegg er det en negativ korrelasjon mellom profesjonalisme og omgjengelighet i kullet på OMT. Videre viser det seg at kadetter med tidligere militær erfaring skårer høyere på profesjonalisme i begge kull, og at alder er positivt korrelert med profesjonalisme i kullet på OMT. Studiet viser også at idealisme er positivt korrelert med planmessighet i kullet på Befalsordningen. Studiet finner ingen sammenheng mellom kadettenes egenreflekterte profesjonsidentitet og kjønn, men finner to interessante funn utover problemstillingen som er verdt å diskutere. I kullet på OMT er det en negativ korrelasjon mellom alder og ekstroversjon, samt at tidligere militær erfaring er negativt korrelert med planmessighet.en_US
dc.subjectprofesjonsidentiteten_US
dc.subjectkadettutviklingen_US
dc.titleProfesjonsidentitet - er det sammenheng mellom kadettenes egenreflekterte profesjonsidentitet og personlighet, tidligere militær erfaring, alder og kjønn?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel