Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkaug, Reidar
dc.date.accessioned2015-09-15T08:42:01Z
dc.date.available2015-09-15T08:42:01Z
dc.date.issued2015-09-15
dc.identifier.isbn978-82-93091-24-0
dc.identifier.issn1890-0542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299918
dc.description.abstractKrigsskolen lederutvikling er en bevisst, planlagt, uavbrutt og treårig prosess som skal utvikle og danne Hærens fremtidige ledere. Lederen må kunne identifisere og assosiere seg med profesjonen og handle på vegne av denne. Skolens lederdannelse er en utfordrende og faglig sammensatt prosess. Utgangspunkt er den enkelte leder som individ, men med en snarlig utvidelse til ledelse av profesjonens oppgaver. Det presenteres tanker og diskusjoner som kan virke belysende for skolens lederdannelse, og dette arbeidet støtter seg til den politiske tenkeren Hannah Arendt. Diskusjonene legger spesiell vekt på militær oppdragsløsning og møte med det usikre og ukjente og hva det må bety for lederens rolle og identitetsutvikling i en oppdragsbasert ledelsestilnærming. Summary: Leader development at the Military Academy is a purposive, planned, unbroken and continuous three year process to develop and constitute the future leaders of the Army. The leader must associate her selves with the profession and act on its behalf. The constitution of the leaders is challenging and an academically mixed process. The starting point is the individual as a leader, quickly expanded to leading of professional tasks. Thoughts and discussion are presented to illuminate the development process, and seeks for this purpose support in the works of the political thinker Hannah Arendt. The discussions do especially place weight to military assignments met by uncertainty and the unexpected and what this may mean for the role of the leader and her identity in a mission command approach to leadershipnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesKS fagrapport;1/2015
dc.subjectLederutviklingnb_NO
dc.subjectMilitær utdanningnb_NO
dc.subjectProfesjonnb_NO
dc.subjectSituasjonsbetinget lederskapsteorinb_NO
dc.subjectHannah Arendtnb_NO
dc.subjectFilosofinb_NO
dc.subjectFremtredelsesromnb_NO
dc.subjectDømmekraftnb_NO
dc.subjectViljenb_NO
dc.titleKrigsskolens arbeid med lederutvikling : tanker og teorier til å belyse og inspirerenb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber114 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel