Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Rino Bandlitz
dc.date.accessioned2021-06-29T10:20:48Z
dc.date.available2021-06-29T10:20:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2464-353X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761874
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å utforske i hvilken grad det mili tære utdanningssystemet bidrar til dannelse. Konstruktet profesjons identitet, bestående av kategoriene profesjonalisme, idealisme og individualisme (Johansen mfl., 2012) ble benyttet som indikatorer på dannelsesutvikling. Utvalget besto av 233 elever som ble utdannet ved Forsvarets befalsskoler i tidsrommet 2010 til 2011, der grad av profesjonsidentitet ble målt ved 2 punkter, hhv. utdanningens oppstart og avslutning. Resultatene viste at elever ved operativ linje hadde en signifikant utvikling i retning økt profesjonalisme, noe som delvis støttet studiens hypotese A. I tillegg skåret utvalget generelt høyere på individualisme enn profesjonalisme, og graden av denne dimensjonen økte signifikant i utvalget som en helhet gjennom utdanningen, spesielt for forvaltningsbransjen og teknisk bransje. Dette sto i kontrast til hypotese B om en forventet nedgang i dimensjonen individualisme. Praktiske og teoretiske aspekter blir diskutert, herunder potensielle forklaringsmodeller i lys av linjedesign, hvor elever knytter sin dannelse og identitet til spesifikke linjer og tilpasser seg dennes stereotypier. Forslag til videre forskning og fremtidige studier ble også presentert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHS, Sjøkrigsskolenen_US
dc.titleDannelse og identitetsutvikling i militær profesjonsutdanningen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.pagenumber65-79en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.journalNecesseen_US
dc.source.issue1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record