Show simple item record

dc.contributor.authorMelien, Tor Jørgen
dc.date.accessioned2021-01-29T10:30:02Z
dc.date.available2021-01-29T10:30:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2725326
dc.description.abstractI mer enn 150 år har Norge vært en stor skipsfartsnasjon tross varierende konjunkturer, teknologiske sprang og gjentatte transformasjoner. Utenriksflåten har utgjort en betydelig strategisk ressurs både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv, såvel i kriser som i krig. Skipsfartsberedskap, dvs. bruk av og vernetiltak for den norske havgående flåten i krise og krig, går tilbake til første verdenskrig. Forsvarstiltak for skipsfarten ble etablert i begge verdenskrigene, og begrepet «beredskap» er kjent fra begge kriger. Skipsfartsberedskapen omfattet fra begynnelsen den norske utenriksflåten. I dag omfatter beredskapsarbeidet havgående, norskkontrollerte skip, offshore-fartøyer og rigger. Sjøforsvaret har hatt sin egen «skipsfartsberedskap» med rekvirering av skip og båter i tilfelle krig og tiltak for å beskytte skipsfarten. Hovedpunkter: • Beredskapstiltak for skipsfarten hadde stor betydning for anvendelse og beskyttelse av norske skip gjennom de to verdenskriger • Under den kalde krigen utgjorde den norske beredskapen et sentralt ledd i NATOs samlede skipsfartsberedskap • Norskkontrollerte maritime ressurser kan også i dag anvendes ved krisesituasjoner og i krig, og kan vises til som en viktig del av den norske forsvarsstrukturen • Til tross for sin betydning har skipsfartsberedskapen fått påfallende liten offentlig oppmerksomheten_US
dc.relation.ispartofseriesIFS Insights;1-2021;
dc.titleSkipsfartsberedskap fra 1914 til i dagen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.journalIFS Insightsen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record