Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Jon Karsten
dc.contributor.authorØyre, Edvard Rand
dc.contributor.authorFlesvig, Thomas Syversen
dc.date.accessioned2019-10-14T10:43:50Z
dc.date.available2019-10-14T10:43:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621921
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er en kvalitativ undersøkelse som ser på endringsberedskapen som lå til grunn for Forsvarets Høyskole (FHS) da Utdanningsreformen (URE) ble iverksatt. Den tar utgangspunkt i tre konkrete faktorer for å måle endringsberedskap i en organisasjon: endringshistorikk, stress og ledelse. Studien vurderer i hvilken grad de tre faktorene var tilstedeværende i Prosjekt ny høgskole. Videre baseres studien på dokumenter og rapporter knyttet til URE og Forsvarets Langtidsplan (LTP), i tillegg til intervjuer av sentrale aktører i gruppen Prosjekt ny høgskole. Intensjonen med denne oppgaven har vært å måle endringsberedskapen i en liten del av Forsvaret med formål å kunne nytte resultatene til å si noe om fremtidige endringer og behov for endringsberedskap. Det fremkommer av drøftingen at Prosjekt ny høyskole var preget av redusert endringsberedskap på flere områder. Likevel identifiseres det flere tilfeller hvor endringsberedskapen har blitt ivaretatt. Etter intervjuer med medlemmer fra prosjektgruppen kan det tyde på at prosessen har vært preget av medlemmer med liten tidligere endringserfaring og enkelte tilfeller av endringstretthet. I tillegg fremstår stressnivået som høyt, samtidig som det er mangel på en enhetlig og tydelig visjon. Dette er faktorer som ansees som sentrale for å bedømme graden av endringsberedskap i en organisasjon. Studien konkluderer i så måte at FHS, til tross for å legge de nødvendige forutsetninger for implementeringen av URE, viser til et forbedringspotensial når det kommer til å tilrettelegge for endring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherKrigsskolennb_NO
dc.subjectUtdanningsreformen (URE)nb_NO
dc.subjectForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectEndringsberedskapnb_NO
dc.titleEndringsberedskap på Forsvarets høgskole: Tilstrekkelig ivaretatt? (En kvalitativ studie av endringsberedskap i utdanningssystemet i Forsvaret)nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record