Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Børre
dc.date.accessioned2019-02-11T14:56:03Z
dc.date.available2019-02-11T14:56:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584877
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på beslutningstaking i rammen av metodisk målbekjempning (joint targeting), nærmere bestemt hva som karakteriserer beslutningstaking i forhold til Target Engagement Authority (TEA). TEA er det kommandonivå som har beslutningsmyndighet til å uføre en effekt med potensiell dødelig effekt mot et mål. Denne myndigheten sitter hos en person og oppgaven beskriver hva som kreves av dette enkeltindividet. Oppgaven ser nærmere på om naturalistisk beslutningsteori (NDM) og gjenkjenningsbasert beslutningsteori (RPD) er representativt for å beskrive beslutningstaking i TEA rollen og diskuterer den i forhold til militærfaglig bakgrunn. Beslutningene om å beordre dødelig effekt mot et annet menneske eller mål må anses som en belastning i seg selv. I tillegg spiller ofte faktorer som usikkerhet og tidspress inn på beslutningstaker. Bevisstheten rundt at målene ofte har både en strategisk og politisk effekt, øker den mentale belastningen som er ilagt dette enkeltindividet. Vurderinger rundt sikkerhet og risiko for utførende personell er også noe som spiller inn i effektvurderingen rundt «skal/skal ikke» godkjenne engasjement opp mot sjefens intensjon. Modenhet og helhetsforståelse er viktige egenskaper som trekkes frem av informantene i studien som samtlige har hatt ansvaret med TEA. De sier videre at rollen er kompleks og mangfoldig fordi dine beslutninger kan påvirke både det strategiske nivå og samtidig være politisk sensitive. At beslutningene også medfører risiko for utførende enhet gjør at det kreves erfaring og forståelse for å se omfanget av beslutninger som sjelden lar seg omgjøre. De sier også at en beslutningstaker i TEA rollen må erkjenne at ansvaret peker tilbake på en enkelt person. Studien indikerer også at beslutninger i TEA rollen kan medføre handlinger som utfordrer egne moralske verdier når en blir stilt overfor dilemma om dødelig effekt skal finne sted eller ikke. I skrivende stund pågår det en debatt innen det norske fagmiljøet om personell i TEA rollen skal inneha formell kursing innenfor faget metodisk målbekjempning for å kunne bekle dette ansvaret. Denne oppgaven kan være et innlegg i denne debatten.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis is about decision making within the joint targeting process. It describes the specifics regarding decision making in relation to Target Engagement Authority (TEA) for targets with potential lethal effects. Since TEA lies within the authority of a single individual, it describes the requirements for this person. The thesis discuss if Naturalistic Decision-making (NDM) and Recognition Primed Decision model (RPD) is representative to describe decision-making in the TEA role and discuss this in relation to military background theory. The decision to authorize lethal effect on other human beings can be regarded as stressful on its own. Uncertainty and limited time to make the decision adds the pressure on the decision maker. The awareness that the decision can pose both strategic and political tension adds the mental strain of the decision maker. Risk for friendlies executing the mission also need to be included when deciding if the assessed effect meets the commander’s intent for the engagement. All personnel interviewed in the work leading to this thesis have executed live TEA. Their statements suggest that TEA is complex and diverse because your decisions can affect both the strategic level and at the same time be politically sensitive. They also say that a decisionmaker in the TEA role must acknowledge that responsibility refers back to you as a single person. The study also indicates that decisions in the TEA role can lead to decisions that challenge own moral values when faced with dilemmas if lethal effects are to occur or not. Within the joint targeting community in Norway there is an ongoing debate if a formal syllabus in the joint targeting process is required to being given TEA. Since this thesis describes the requirements for an individual possessing TEA, it could be a contribution to this debate.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectTarget Engagement Authority (TEA)nb_NO
dc.subjectDecision makingnb_NO
dc.subjectJoint targetingnb_NO
dc.subjectNaturalistic Decision-making (NDM)nb_NO
dc.subjectRecognition Primed Decision-making (RPD)nb_NO
dc.titleBeslutninger i rammen av metodisk målbekjempelse/joint targeting. Hva karakteriserer beslutningstaking i forhold til Target Engagement Authority (TEA)?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record