Show simple item record

dc.contributor.authorNaustdal, Sigurd
dc.contributor.authorChristoffersen, Herman
dc.date.accessioned2018-11-26T13:35:44Z
dc.date.available2018-11-26T13:35:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574892
dc.description.abstractSjøforsvarets navigatører skal kunne navigere trygt langs kysten og på havet - også ved bortfall av automatiserte posisjonssystemer. Derfor er behovet tilstede for effektive og brukbare løsninger som sikrer trygg navigasjon når globale satellittnavigasjonssystemer ikke er tilgjengelige. Denne oppgaven ser nærmere på Relative Terrestrial System som verktøy for manuell terrestrisk posisjonsbestemmelse i K-bridge. Hypotesen som ligger til grunn for oppgaven er at få benytter Relative Terrestrial System ved trening på bortfall av automatiserte posisjonssystemer fordi systemet er for lite brukervennlig for effektiv og trygg navigering. Hypotesen ble undersøkt gjennom intervjuer av erfarne navigatører i Sjøforsvaret. Resultatene fra denne undersøkelsen viser tydelige indikasjoner på at Relative Terrestrial System er lite brukt som posisjonskilde og at brukervennligheten ikke er god. Hypotesen om at det er en korrelasjon mellom lite bruk og dårlig brukervennlighet er ikke beviselig bekreftet ved valgt undersøkelsesmetode, men den er sannsynliggjort i stor nok grad til at den er lagt til grunn for videre arbeid i denne oppgaven. Som en følge av hypotesen er problemstilling formulert: «Hvordan kan Relative Terrestrial System i K-Bridge ECDIS forbedres slik at det blir en mer brukervennlig posisjonskilde?». Problemstillingen er undersøkt ved nevnte intervjuundersøkelse og simulatorundersøkelser. Simulatorundersøkelsene tar utgangspunkt i teori om brukervennlighet og er gjennomført av oppgaveforfatterne. Resultatene avdekker forskjellig brukervennlighetsproblematikk. Resultatene er drøftet opp imot brukervennlighetsteori og har ledet fram til syv forslag til forbedringer for bedre brukervennlighet. På bakgrunn av foreslåtte forbedringer er det også produsert seks forskjellige «System Problem Report» og en illustrasjon av foreslåtte endringer som ligger vedlagt oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titleRelative Terrestrial System. Brukervennligheten til Relative Terrestrial Systemnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatternenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record