Show simple item record

dc.contributor.authorTørrisplass, Ole Marius
dc.date.accessioned2018-02-26T09:15:47Z
dc.date.available2018-02-26T09:15:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486862
dc.description.abstractThe topic for this study is how the new F-35 Lightning II and Joint Strike Missile (JSM) may affect Norwegian security policy towards Russia. The study asks how the systems influence Norwegian deterrence and defense efforts, crisis stability in a serious crisis, and draws conclusions as to how an operational concept using the two systems can look in order to best reconcile the requirements for deterrence and crisis stability. The study is explorative, answers the research questions through a qualitative approach, and uses theories of deterrence, crisis stability, and airpower. The results show that the F-35 and JSM may improve Norwegian defense and deterrence efforts by contributing to situational awareness, NATO’s collective defense, joint operations, as well as operations in the air, maritime, and land domains. They also open the door for deterrence by punishment, both on the battlefield and in support of strategic attacks from NATO. Finally, the assets improve deterrence credibility by making resistance a more rational choice for Norway and by tying NATO closer to the defense of the country. In general, the F-35 and JSM may also contribute to improve crisis stability by raising the threshold for Russian aggression. However, the stabilizing effect depends on the ability to defend the F-35 bases, and an overly offensive posture may instead cause escalation and threaten stability. The study proposes three relevant modes of operation for the F-35 in a crisis or war: defensive, tactically offensive, and strategically offensive. An operational concept for a security crisis without NATO participation may balance the requirements of deterrence and crisis stability best by employing the F-35 and JSM in the defensive and in certain circumstances the tactically offensive mode. A war involving NATO may become a matter of national survival, and this concept should thus keep all options available and utilize the defensive, tactically offensive, and strategically offensive modes as required.nb_NO
dc.description.abstractDenne studien analyserer hvordan det nye kampflyet F-35 Lightning II og Joint Strike Missile (JSM) kan påvirke norsk sikkerhetspolitikk overfor Russland. Studien undersøker hvordan systemene vil virke inn på norsk avskrekking og forsvar, krisestabilitet i en alvorlig krise, og trekker slutninger om hvordan et operasjonskonsept med de to systemene kan se ut for best å balansere behovet for avskrekking, forsvar og krisestabilitet. Studien er eksplorativ, besvarer spørsmålene kvalitativt, og benytter teorier om avskrekking, krisestabilitet og luftmakt. Resultatene viser at F-35 og JSM kan forbedre norsk evne til avskrekking og forsvar gjennom å bidra til bedret situasjonsforståelse, NATO’s kollektive forsvar, fellesoperasjoner, samt operasjoner i luft-, sjø- og landdomenet. De åpner også opp for avskrekking gjennom straff, både på slagmarken og ved å støtte strategiske angrep i regi av NATO. I tillegg øker de den norske avskrekkingens troverdighet gjennom å gjøre motstand til et rasjonelt valg dersom Russland skulle angripe, og gjennom å knytte NATO tettere til forsvaret av Norge. F-35 og JSM kan generelt bidra til å forbedre krisestabiliteten ved å øke terskelen for russisk aggresjon. Effekten avhenger likevel av norsk evne til å beskytte F-35 basene, og en overdrevet offensiv innretning kan i stedet føre til eskalering og true stabiliteten. Studien forslår tre relevante operasjonsmåter for F-35 i en krise eller krig: defensiv, taktisk offensiv og strategisk offensiv. Et operasjonskonsept for en sikkerhetspolitisk krise uten involvering fra NATO kan balansere kravene til avskrekking og krisestabilitet best gjennom å benytte F-35 og JSM på en defensiv og i noen tilfeller en taktisk offensiv måte. Krig som involverer NATO kan bli et spørsmål om nasjonal overlevelse, og dette konseptet bør derfor åpne for alle operasjonsmåter og benytte den defensive, taktisk offensive og strategisk offensive måten etter behov.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectF-35nb_NO
dc.subjectJoint Strike Missilenb_NO
dc.subjectsikkerhetspolitikknb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectRusslandnb_NO
dc.subjectNATOnb_NO
dc.subjectavskrekkingnb_NO
dc.titleDeterrence and Crisis Stability : F-35 and Joint Strike Missile’s effect on Norwegian security policy towards Russianb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record