Show simple item record

dc.contributor.authorBismo, Ole M.
dc.date.accessioned2016-06-13T12:01:29Z
dc.date.available2016-06-13T12:01:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392408
dc.description.abstractNorsk politisk miljø har hatt og har en overvekt av dreining mot NATO som en sikkerhetspolitisk foranstaltning. Om baktanken er at det er bedre å stå sammen som i en flokk eller om det er av økonomiske grunner har egentlig ingen betydning. Valg av en blokk avhengig forsvarspolitikk krever også at Norge må gi noe tilbake for sin sikkerhet. Så har også skjedd, omstillingen fra invasjons- til innsatsforsvar har satt sine dype spor. Forsvaret som en stabil organisasjon er utopi, stadige endringer i internasjonal sikkerhetspolitikk påvirker kanskje organisasjonen raskere enn den greier å absorbere. Temaet for denne oppgaven er implementering av NATO Standardiseringsavtaler, eller Standardization Agreements (STANAG), og om Forsvaret løser sitt ansvar i forhold til dette. Oppgaven undersøker hvordan driftsenheter eller etater i organisasjonen løser politisk og militær ledelse sine mål om en tilnærming og en dreining ytterligere mot NATO, eller som FMR 2015 sier i overskriften «ET FORSVAR I ENDRING» i rammen av NATO. Undersøkelsen tar utgangspunkt FST sin overordnede policy for norsk arbeid med standardisering i NATO og Norge. Og om rammevilkårene som legges til grunn tilfredsstiller målsetningen gjennom styring og ledelse.Oppgavens problemstilling søkes løst gjennom tre forskningsspørsmål som drøftes mot problemstillinger i kapittel 4. Første del drøfter hva som menes med implementering i militær kontekst. I andre del undersøkes rammebetingelsene for implementering og endringsledelse i Forsvaret. Til sist analyseres hvordan feilaktig implementering kan påvirke Forsvaret. Oppgavens funn viser at Forsvaret ikke har en gyldig definisjon av implementering av NATO STANAG som er gjeldende for organisasjonen. Noe som utfordrer mulighetene for Forsvaret i forhold til en tilnærming mot NATO. Styring og ledelse av Forsvaret må legge muligheten for dette til rette. Skal endringsledelse nedover i organisasjonen fungere er den avhengig av klarhet for å oppnå det som er politisk målsetning. Opparbeidelse av tillitt og forståelse av rammebetingelser når det gjelder arbeid med implementering av NATO STANAG, vil være viktige i alle ledd skal Forsvaret tilpasse seg virkeligheten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNATOnb_NO
dc.subjectstandariseringsavtalernb_NO
dc.subjectSTANAGnb_NO
dc.titleImplementering av NATO Standardiseringsavtaler i det Norske Forsvaret : Hvordan praktiseres implementering av NATO Standardiseringsavtaler i Forsvaret, legges forholdene til rette i organisasjonen med hensyn til implementeringsprosesser?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record