• Intet nytt fra Vestfronten – EUs forsvarssamarbeid 20 år 

      Norheim-Martinsen, Per M. (Journal article, 2018)
      20 år er gått siden St-Malo avtalen i 1998 markerte starten på EUs forsvarssamarbeid. Planene lå der allerede i den tentative formuleringen “den eventuelle utviklingen av en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk”, som ble ...