• Bastionforsvaret og Russlands militærmakt. Et utdatert trusselbilde? 

   Kvam, Ina Holst-Pedersen (NUPI Policy Brief, Research report, 2021)
   Russlands potensielle etablering av Bastionforsvaret er forankret i inneværende langtidsplan (LTP) som Forsvarets dimensjonerende scenario for en eventuell stormaktskonflikt. Kombinasjonen av våpenteknologisk utvikling og ...
  • Nordflåtens evne til kystnær maktprojeksjon. Implikasjoner for Bastionforsvaret 

   Kvam, Ina Holst-Pedersen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Et av de mest fremtredende kjennetegnene ved moderne russisk sjømakt er frem- veksten av en neste generasjons kystmarine for kystnær maktprojeksjon. Utviklingen er i tråd med konseptet for ikke-kjernefysisk avskrekking med ...