• Tysklands bidrag til internasjonal krisehåndtering 

      Allers, Robin (IFS Insights;1, Others, 2013)
      Denne studien tar utgangspunkt i Berlins håndtering av krisene i Libya og Mali for å belyse hvordan Tyskland har utviklet seg som sikkerhetspolitisk aktør siden gjenforeningen i 1990, og hva denne utviklingen betyr for ...