• Avskrekkende snubletråd i Baltikum? 

   Oma, Ida Maria; Bjerga, Kjell Inge (IFS Insights;3, Report, 2018)
   NATOs forsterkede fremskutte nærvær (eFP) har svakheter, men det er ikke grunnlag for å si at primærfunksjonen som snubletråd mangler troverdighet og ikke bidrar til avskrekking mot Russland. For Norge er deltakelsen ...
  • China’s rise and strategic adjustments in Asia and Europe 

   Tunsjø, Øystein (IFS Insights;1, Report, 2018-01)
   Studying the United States’ two flanking regions enhances our understanding of the future US role in Europe’s defence and security affairs. The US is facing similar security challenges in both of its flanking regions. There ...