• Russlands Nato-politikk 

      Bruusgaard, Kristin Ven (IFS Insights;1, Research report, 2016)
      Hovedpunkter: Russland og Nato har i dag ingen felles forståelse av hva et stabilt og sikkert Europa innebærer: dette forhindrer konstruktivt samarbeid. Russland vil bruke militære og ikkemilitære virkemidler for å avskrekke ...