• Turkey after the coup attempt 

   Haugom, Lars (IFS Insights;4, Research report, 2016)
   This IFS Insight examines the 15 July 2016 coup attempt in Turkey and its implications for relations between the Turkish military, government and society.
  • Canada og Norge i nordområdene og NATO 

   Østhagen, Andreas; Hilde, Paal Sigurd (IFS Insights;3/2016, Research report, 2016)
   Denne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sentrale spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med norske syn.
  • Finsk sikkerhetspolitikk etter Russlands annektering av Krim 

   Møller, Joakim Erma (IFS Insights;5/2017, Report, 2017)
   Russlands annektering av Krim ble en vekker for Finland, og hendelsen ble etterfulgt av flere finske sikkerhets- og forsvarspolitiske tiltak. Finland har styrket forsvarssamarbeidet med Storbritannia, USA, de andre nordiske ...
  • A Nuclear North Korea and Strategic Stability in East Asia 

   Bekkkevold, Jo Inge; Bowers, Ian (IFS Insights;4/2017, Report, 2017)
   North Korea continues to develop ballistic missiles and nuclear weapons despite international condemnation and increasing political and economic isolation. While war is unlikely, expectations of denuclearisation seem ...
  • India as an arms exporter: Changing trends 

   Malhotra, Aditi (IFS Insights;2/2017, Research report, 2017)
   Although India has been involved in defence exports for a long time, the volume of its exports remains insignificant. Recently, however, the figures have been rising, thus signifying a new trend.
  • Initiativplikt i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;3/2017, Research report, 2017)
   Påhviler det den enkelte i embetsverket en plikt til å ta selvstendige initiativ for å sikre økt effektivitet i staten – også når dette ikke er politisk pålagt? Hvis svaret er tja eller nei: Er det ønskelig å gjøre noe med ...
  • China’s Collective Leadership at a crossroads? 

   Oftedal, Siv H. (IFS Insight;1/2017, Report, 2017)
  • Russlands militærstrategi i endring. Implikasjoner for Nordflåten, nordområdene og Norges strategiske veivalg 

   Zysk, Katarzyna (IFS Insights;12, Report, 2018)
   Hvordan påvirker endringer i Russlands militærstrategiske tenkning landets maritime ambisjoner i nord? Hvordan har Nordflåtens oppgaver og sammensetning utviklet seg i lys av den konseptuelle endringen i russisk ...
  • Troverdige rapportører. Kystbefolkningens rapporter om ubåter i norske fjorder 

   Gjelsten, Roald (IFS Insights;10, Report, 2018)
   Under den kalde krigen mottok militære myndigheter jevnlig rapporter fra kystbefolkningen om ubåtaktivitet i norske kystfarvann og fjorder. Rapportørene ble ofte møtt med skepsis, men kystens folk var i realiteten meget ...
  • Artificial Intelligence and Cyber Power from a Strategic Perspective 

   Mayer, Michael (IFS Insights;4, Report, 2018)
   Artificial intelligence can outperform humans at narrowly defined tasks and will enable a new generation of autonomous weapon systems. Cyberspace will play a crucial role in future conflicts due to the integration of digital ...
  • Norge og NATO's kommandostruktur 

   Hilde, Paal S. (IFS Insight;7/2018, Report, 2018)
   Hovedpunkter: • Norge har i sin tilnærming til NATOs kommandostruktur tradisjonelt lagt vekt på å binde sine allierte til forsvaret av Norge, og å sikre nasjonal kontroll over NATO-operasjoner i og rundt Norge. • Etter ...
  • Forsvarets logistikkprosjekt. Halvparten levert, forsinket og til dobbel pris 

   Mobech-Hanssen, Bjørn E. (IFS Insights;6/2018, Report, 2018)
   FIF 3.0 er et datasystem som skal gi Forsvarets ledere bedre beslutningsgrunnlag om blant annet økonomi, personell og materiell. En viktig sentral systemstruktur er på plass, men løsningen må tas i bruk fullt og helt om ...
  • Avskrekkende snubletråd i Baltikum? 

   Oma, Ida Maria; Bjerga, Kjell Inge (IFS Insights;3, Report, 2018)
   NATOs forsterkede fremskutte nærvær (eFP) har svakheter, men det er ikke grunnlag for å si at primærfunksjonen som snubletråd mangler troverdighet og ikke bidrar til avskrekking mot Russland. For Norge er deltakelsen ...
  • Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeid 

   Allers, Robin (IFS Insight;2/2018, Report, 2018)
   Høsten 2017 inngikk Norge og Tyskland et strategisk samarbeid om maritimt forsvarsmateriell, som kan bli et eksempel til etterfølgelse. Hovedpunkter i rapporten: Sammenfallende interesser og syn på sikkerhetspolitiske ...
  • Small State Deterrence in the Contemporary World 

   Bowers, Ian (IFS Insights;9, Report, 2018)
   The ambiguity of today’s threat spectrum undermines traditional deterrence concepts. The effective communication of capabilities, the setting of red lines and an understanding of what your opponent values are prerequisites ...
  • Behovet for et norsk forsvarskonsept 

   Bjerga, Kjell Inge; Saxi, Håkon Lunde (IFS Insight;8/2018, Report, 2018)
   Et nasjonalt forsvarskonsept legger klare føringer for Forsvarets anvendelse i krise og krig samt forsvarsstrukturens fremtidige utvikling. Forsvarskonseptet kan utvikles både som et rent militært konsept og som en del av ...
  • The UK Joint Expeditionary Force (JEF) 

   Saxi, Håkon Lunde (IFS Insights;5, Report, 2018)
   The JEF is a flexible and NATO compatible national British contingency force incorporating contributions from eight smaller allies and partners. It was conceived as part of the UK’s post-Iraq and post-Afghanistan strategic ...
  • China’s rise and strategic adjustments in Asia and Europe 

   Tunsjø, Øystein (IFS Insights;1, Report, 2018-01)
   Studying the United States’ two flanking regions enhances our understanding of the future US role in Europe’s defence and security affairs. The US is facing similar security challenges in both of its flanking regions. There ...
  • «Vi holder sammen» – etterretning og flukt fra fiendens linjer i nord 

   Mølmann, Nina Planting (IFS Insights;8/2019, Report, 2019)
   Flyktningene fra Vest-Finnmark til det frigjorte Øst-Finnmark er kjent norsk historie, likeså de norske militære operasjonene i Vest-Finnmark. I løpet av vinteren 1944/1945 kom det imidlertid minst 39 båter ulovlig fra ...
  • President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren? 

   Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;10/2019, Report, 2019)
   President Donald Trump styrker det nasjonale romforsvaret for å beskytte økonomien, samfunnssikkerheten og statssikkerheten. USA har ifølge presidenten investert for lite innenfor det militære romdomenet, mens landets ...