Show simple item record

dc.contributor.authorKroken, Anders
dc.contributor.authorSekse, Tor Håvard
dc.contributor.authorHøiby, Joachim
dc.date.accessioned2015-11-02T11:49:48Z
dc.date.available2015-11-02T11:49:48Z
dc.date.issued2015-11-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358989
dc.description.abstractHæren og Forsvarets Militærgeografiske Tjeneste (FMGT) representerer i dag de største miljøene for geografiske informasjonssystemer (GIS) i Forsvaret. Ettersom den teknologiske utviklingen har resultert i en lavere brukerterskel blir implementeringen i organisasjoner uten tilsvarende kompetanse oftere aktualisert. Forsvarets sanitet (FSAN) driver innsamling, organisering, analyse og presentasjon av medisinsk informasjon. Som en del av denne arbeidsprosessen har vi valgt å se nærmere på mulighetene for å integrere GIS, og kommet frem til følgende problemstilling: Hvordan kan GIS benyttes innen innsamling, organisering, analyse og presentasjon av medisinsk relatert informasjon for å øke verdien og utnyttelsen av denne? Empiriens grunnlag ligger i intervjuer med personell i FSAN, Geodata og ved å gjøre dokumentstudier. Hvert ledd i GIS-hjulet betraktes, og det benyttes stabsstudiemetodikk og praktiske eksempler i gjennomgangen. Prosessen for FSANs arbeid følger en syklus som danner grunnlaget for hvordan vi betrakter bruken av GIS. Vår analyse av FSAN viser at dagens situasjon, i et geografisk perspektiv, fremstår lite strukturert når det kommer til innsamling, organisering og analyse. Det mangler også pålitelige og effektive grafiske presentasjonsmuligheter. Bruk av GIS vil effektivisere arbeidet. Informasjon som samles inn ved bruk av denne teknologien vil kunne lagres, organiseres og deles mye mer effektivt enn dagens situasjon muliggjør. Det finnes systemer som kan nyttes til analyseformål uten betydelige forkunnskaper i GIS, men ved å samarbeide med teknisk GIS-personell vil det være mulig å øke analysekompleksiteten. Ved å ansette en militærgeograf eller inngå et større samarbeid med en slik kapasitet i Forsvaret vil en effekt kunne oppnås. Bruken av GIS vil muliggjøre en visuell fremstilling av situasjonen, og kan fungere som et substitutt til skriftlige og muntlige publikasjoner og presentasjoner for å øke verdi og utnyttelse av data. Gevinsten synes helt klart å overstige ressursinnsatsen, og vi anbefaler at det gjøres en konseptutvikling for implementering av konkrete tekniske løsninger og programvare som ivaretar alle ledd i arbeidsprosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMilGeonb_NO
dc.subjectMilitær Geografinb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectKSINGnb_NO
dc.subjectKS Ingeniørnb_NO
dc.subjectMilGeo-offisernb_NO
dc.subjectFMGTnb_NO
dc.subjectFSANnb_NO
dc.subjectForsvarets sanitetnb_NO
dc.titleMedisinsk informasjon i geografiske informasjonssystemernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record