Show simple item record

dc.contributor.authorSløveren, Kari Ann
dc.date.accessioned2014-12-10T10:16:25Z
dc.date.available2014-12-10T10:16:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226900
dc.description.abstractTemaet for denne studien er erfaringslæring i Luftforsvarets hverdag. Utgangspunktet er krisehåndteringen etter ulykken med Hercules-flyet ved Kebnekaise 15. mars 2012 og det påfølgende arbeidet med Generalinspektøren for Luftforsvarets nye krisehåndteringsplan. Målet har vært å undersøke hvordan erfaringslæring i Luftforsvarets hverdag på den ene side kan hemmes, på den annen side kan fremmes av ulike faktorer på individ- og organisasjonsnivå. Forfatteren har intervjuet aktører under krisehåndteringen og har observert arbeidet med å oppdatere GILs krisehåndteringsplan, som ble påbegynt et halvt år etter ulykken. Dette utforskes ved hjelp av teorier om strategisk kompetanseledelse. I studien utvikles en modell som tar for seg erfaringslæringen i tre faser: Individuelle erfaringer, kompetanseoverføring til andre, og utvikling og bruk av ny krisehåndteringsplan. Funnene viser at flere trekk ved både individet, organisasjonskulturen og organisasjonsstrukturen under gitte omstendigheter både kan hemme og fremme erfaringslæring. Dette gir seg også utslag i motsetningsfylte krav og idealer. For eksempel slår viktige verdier som handlekraft, effektivitet og beslutningsevne hos individene også ut i en tendens til å lete etter feil og syndebukker. Et godt planverk i organisasjonen er helt nødvendig under kriser, men dersom individet er for opphengt i prosedyrer og regelverk, kan det hemme innovasjon, handlekraft og effektiv krisehåndtering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesMilitære studier;5
dc.subjectluftforsvaretnb_NO
dc.subjecterfaringslæringnb_NO
dc.subjectorganisasjonskulturnb_NO
dc.subjectkrisehåndteringnb_NO
dc.titleKrisehåndtering i Forsvaret: Lærer vi av erfaring?nb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record