Now showing items 182-182 of 182

    • Øving på cybersikkerheit: Ein casestudie av ei cybersikkerheitsøving 

      Lund, Mass Soldal (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Denne artikkelen presenterer ein casestudie av ei cybersikkerheitsøving i militær utdanning, og nyttar denne casestudien til å drøfte nokre utfordringar med cybersikkerheitsøvingar til utdanningsføremål. Casestudien gjer ...