Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Svein-Tore
dc.contributor.authorBoe, Ole C.
dc.contributor.authorBakken, Bjørn T.
dc.contributor.authorSkjæret, Stine W.
dc.contributor.authorGranlund, Linda-Merethe
dc.date.accessioned2012-05-31T13:20:14Z
dc.date.available2012-05-31T13:20:14Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-997335-2-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160871
dc.descriptionOppdragsgiver FFI: Prosjekt Forskning på årskull (underprosjekt Motivasjon for tjeneste)no_NO
dc.description.abstractDette prosjektet er initiert av Forsvarsdepartementet. Prosjektet er et tilsvar til St.meld. nr. 36 som omhandler behovet for økt rekruttering av kvinner til Forsvaret. Rapporten oppsummerer studier som omhandler rekruttering og vanskelighetene med å få til økt kvinneandel i Forsvaret. Hovedfunnene i rapporten peker på manglende lederforankring, en kultur som ikke virker inkluderende på kvinner samt manglende operasjonalisering og rapportering på mangfold i linja. Det konkluderes med behovet for at Forsvaret må endre sin arbeidsform dersom man skal realisere ambisjonene om økt kvinneandel. I den forbindelse påpeker rapporten spesielt behovet for at det strategiske nivået i større grad må jobbe strategisk og proaktivt dersom man skal få til en økt kvinneandel i FMO.no_NO
dc.description.abstract
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherKrigsskolenno_NO
dc.relation.ispartofseriesKS fagrapport;2/2008
dc.subjectKvinner i Forsvaretno_NO
dc.subjectNorge. Forsvaretno_NO
dc.subjectRekrutteringno_NO
dc.subjectStrategino_NO
dc.subjectØkt kvinneandelno_NO
dc.subjectInkluderende arbeidslivno_NO
dc.subjectKvinnelig befalno_NO
dc.subjectWomen in the armed forcesno_NO
dc.titleKunsten å rekruttere og beholde jenter i Forsvaret : skisse til en ny strategi for økt kvinneandel i Forsvaretno_NO
dc.typeResearch reportno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record