Show simple item record

dc.contributor.authorBekkestad, Erlend
dc.date.accessioned2012-08-03T11:26:51Z
dc.date.available2012-08-03T11:26:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100052
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å studere anvendelsen av Forsvarets fellesoperative doktrine i ulike deler av Forsvaret og hvilke funksjoner FFOD 07 har i Forsvaret i dag. Som del av dette er også forventningene til og forståelsen for doktrinen undersøkt. Oppgaven benytter en modell som beskriver ulike funksjoner doktrine kan ha: Doktrine som kulturutviklingsverktøy, doktrine som utdanningsverktøy og doktrine som verktøy for Kommando og Kontroll. Gjennom dokumentstudier og intervjuer av respondenter i det som oppgaven definerer som utviklingssøylen, utdanningssøylen og den operative søylen i Forsvaret fremkommer det at FFOD 07 anvendes i liten grad i det daglige. Samtidig har doktrinen fortsatt verdi som et grunnleggende referansedokument. Doktrinens beskrivelse av Forsvarets operative grunnlag bestående av effekttenkning, nettverkstenkning og manøvertenkning oppleves fortsatt som relevant. Samtidig er ikke doktrinen dekkende nok i forhold til dagens behov for begrepsapparat. Doktrinen har fortsatt en form for formell autoritet, men mye tyder på at anvendelsen av doktrinen har blitt redusert de senere år. Dette fordi utviklingen kanskje har tatt igjen doktrinen. Det er også en klar oppfatning blant oppgavens respondenter om funksjonen FFOD 07 har hatt. Doktrinens beskrivelse av den militære profesjon og Forsvarets ledelsesfilosofi har vært ett viktig bidrag, og dens idémessige basis oppleves fortsatt som relevant. FFOD 07 har hatt en funksjon som lærebok gjennom dens innføring i fellesoperative begreper og sammenhenger, men den har også fortsatt en formell funksjon som referansedokument i den operative søyle. Den refereres til i de styrende dokumentene som omhandler Forsvarets operative virksomhet og har fortsatt definisjonsmakten over begreper og i sin beskrivelse av kommandoforhold. Ett annet sentralt funn i oppgaven er at samtlige respondenter mener at selv om vi er et liten nasjon, med et lite Forsvar, så er det behov for en norsk fellesoperativ doktrine. En ny fellesoperativ doktrine trenger forankring fra Forsvarets ledelse og bygge på erfaringer fra operasjonene Forsvaret har deltatt i de senere år. For at doktrinen skal oppleves som relevant, og dermed anvendes av en større målgruppe, må doktrinen operasjonaliseres i større grad enn dagens gjennom at den beskriver hvordan Forsvaret skal operere i ulike deler av konfliktspekteret. Med utgangspunkt i oppgavens problemstilling kan FFOD 07 kanskje sies å samle støv, men samtidig fyller den fortsatt en funksjon som verktøy, dog med klare begrensninger i de tre søyler som er undersøkt i oppgaven. Som doktrine har FFOD 07 hatt sin funksjon. Det kan tyde på at den ambisjonen doktrinen hadde ved utgivelsen, nå er i ferd med å bli innfridd i Forsvaret.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherForsvarets høgskoleno_NO
dc.titleForsvarets fellesoperative doktrine – anvendelig verktøy eller støvsamler?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber72no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record