• Pumpejet - den lydløse propell 

      Olerud, Johan Andreas; Skrutvold, Vegard (Bachelor thesis, 2018)
      I denne oppgaven har problemstillingen: "Vil pumpejet være en god propulsjonsløsning for nye undervannsfarkoster i marinen?" blitt besvart. Ved hjelp av en litteraturstudie har forfatterne funnet teori og nødvendige data ...