• Lavutslippsfartøyer i Sjøforsvaret - Lar det seg gjøre? 

      Skjelanger, Tore (Master thesis, 2022)
      Skjerpede klimakrav til skipsfarten vil påvirke fremtidige forsvarsanskaffelser. Både sivil- og militær skipsfart er i ferd med å erkjenne at betydelig skjerpede miljøkrav kommer. Utfordringen er uklarheter rundt hvordan ...