• Håndtering av varsling i Forsvaret: Kompetansen hos militære ledere 

      Schart, Kine-Annett Rydningen (Master thesis, 2023)
      Håndteringen av varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret har hatt negativt fokus i media den senere tid. Kritikken har blitt understøttet av at også varslere har stått frem med sine historier. Forsvarsledelsen har ...