• Initiativplikt i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;3/2017, Research report, 2017)
   Påhviler det den enkelte i embetsverket en plikt til å ta selvstendige initiativ for å sikre økt effektivitet i staten – også når dette ikke er politisk pålagt? Hvis svaret er tja eller nei: Er det ønskelig å gjøre noe med ...
  • Krav til sannferdighet i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;1/2019, Report, 2019)
   Embetsverket i departementene formidler mye vesentlig informasjon til offentligheten. Er det åpenbart at det som formidles, alltid er sant? Er det en lovfestet embetsplikt å opptre sannferdig i utadrettet kommunikasjon? ...
  • Resultatansvar i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;4/2020, Report, 2020)
   Det stilles gjennomgående ikke krav til departementsledere om at de skal oppnå resultater. Man kan velge å anta at ledere i sentraladministrasjonen er dyktige, men det lar seg ikke fastslå. Det er sannsynlig at det kan ...