• Cybersikkerhet i væpnet konflikt: Er norsk organisering optimal? 

      Prestmo, Nils Gaute (Master thesis, 2015)
      Temaet for denne oppgave er cybersikkerhet i væpnet konflikt. I Norge er ivaretagelse av cybersikkerhet og beskyttelse mot cyberangrep fordelt mellom ulike aktører i offentlig og privat sektor. Oppgaven drøfter hva som er ...