• Krigens folkerett og sanitet på Sjøforsvarets fartøy 

      Melsås, Mette Strengen (Master thesis, 2014)
      Det er usikkerhet i sanitetsmiljøet i Sjøforsvaret i forhold til når en skal benytte røde kors emblemet om bord. Sanitetspersonellet om bord bør slippe å forholde seg til usikkerhet om gjeldende regelverk i krigens folkerett. ...