• Finsk sikkerhetspolitikk etter Russlands annektering av Krim 

   Møller, Joakim Erma (IFS Insights;5/2017, Report, 2017)
   Russlands annektering av Krim ble en vekker for Finland, og hendelsen ble etterfulgt av flere finske sikkerhets- og forsvarspolitiske tiltak. Finland har styrket forsvarssamarbeidet med Storbritannia, USA, de andre nordiske ...
  • Forsvarssamarbeid mellom Norge, Sverige og Finland – også i krise og konflikt? 

   Møller, Joakim Erma (IFS Insights;2/2019, Report, 2019)
   Norge, Sverige og Finland har signalisert en vilje til å utvide forsvars- samarbeidet til også å gjelde i tilfelle krise og konflikt. I denne insighten drøftes ulike aspekter som påvirker effektiviteten ved samarbeidet. ...