• I liv og død 

   Berntsen, Tor Arne; Lunde, Nils Terje (Journal article, 2015)
  • Norske militærkodekser 

   Lunde, Nils Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I artikkelen analyseres norske militærkodekser, fra middelalderens hirdmannsed, via den militære troskapsed fra slutten av 1600-tallet til soldatformaningen som erstattet troskapseden fra slutten av 1800-tallet. Ansatser ...