• Hæren i sikkerhetspolitiske kriser: hvor relevant? 

      Larsen, Rune (Master thesis, 2014)
      Denne studien omhandler Hærens forberedelser for en sikkerhetspolitisk krise, med vekt på utdanning, øving og trening i Hærens taktiske avdelinger. Studien vil først etablere en forståelse av hva en krise er, og hvordan ...