• Tverrsektoriell samordning: En nøkkel til effektiv krisehåndtering? 

      Reinsli, Astrid; Kvernrød, Martin Aasum (Bachelor thesis, 2023)
      Denne studien vil se nærmere på krisehåndteringssystemet i Norge og hvilke utfordringer som henger sammen med tverrsektoriell samordning. Vi vil bruke relevant teori og kilder, som utredninger gjort av utnevnte komiteer, ...