• Medisinsk informasjon i geografiske informasjonssystemer 

      Kroken, Anders; Sekse, Tor Håvard; Høiby, Joachim (Bachelor thesis, 2015-11-02)
      Hæren og Forsvarets Militærgeografiske Tjeneste (FMGT) representerer i dag de største miljøene for geografiske informasjonssystemer (GIS) i Forsvaret. Ettersom den teknologiske utviklingen har resultert i en lavere ...